Historie

Kort fortalt

 • Indtil 1956:  Rofærge til Hals Sønderskov i Vendsyssel
 • 1909: Aalborg Havn bygger anløbsbro/mole
 • 1909-1926: Dampskibsforbindelse ( Frem) til Aalborg og Hals. Transport af personer, kvæg og gods
 • 1918-1930: Udskibning af tørv m.v. via tipvognsjernbane fra Høstemark
 • 1959: Aalborg Havn opgiver Mou Bro.
 • marts 1961: Hals Egense Færgefart indvies.
 • indtil 1970′ erne: Mou Bro forfalder
 • 12. oktober 1977: Mou Baadelaug stiftes. Man søger kommunen om tilladelse til at benytte resterne af Mou Bro til anlæg af bådehavn uden udgifter for kommunen.
 • Forår 1982: Nordmolen bygges – hovedsageligt af frivillig arbejdskraft. Gangbro fra den gamle Hadsundbro benyttes som bådebro.
 • 14. november1984 godkendes et reelt havneprojekt af myndighederne
 • 16. marts 1985: Byggeriet påbegyndes. 24. april lukkes der vand ind i det nyudgravede havnebassin. Der er anvendt ca. 10.000 frivillige arbejdstimer på byggeriet.
 • 31. maj 1986: Havnen indvies. Man forsøger i begyndelsen med navnet Mou Havn, men navnet Mou Bro vil ikke dø, så efter nogle år bliver det det officielle navn.

Vort 25 års jubilæumstidsskrift fra 2002 læses på stor pdf-fil  her