Aftale med nabohavne

For 2021 er der følgende aftale med Hals og Egense

Aftale