Lån af klubhus

Regler for brug af klubhuset

Brug af klubhuset mellem standerhejsning og standerstrygning

Der må ikke afholdes private fester.

Klubhuset skal i denne periode være tilgængeligt for medlemmer og gæstesejler.

Alle klubrelaterede arrangementer er tilladt. De har førsteprioritet.

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til afholdelse af et privat arrangement, dog ikke i ugerne 26 til 32. Ved dispensation kræves det, at der er et flertal i bestyrelsen, som siger god for det.

Brug af klubhuset mellem standerstrygning og standerhejsning
Man kan låne klubhuset til følgende – dog skal det godkendes af bestyrelsen. • Medlem eller partners runde fødselsdage. • Medlems bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup.

Forespørgsler bliver behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Klubrelaterede arrangementer har første prioritet.
Klubhus afleveres rengjort efter udlån.

Således vedtaget på generalforsamlingen 29/2-2020