Havnefoged

Havnefoged: Jørgen Rasmussen        Havnetelefon 2143 3561

Suppleant: Jens Bach Jensen

Mail

Funktionsbeskrivelse for havnefogeden i Sejlklubben Mou Bro
Havnefogeden har den daglige ledelse på havnen. Han opkræver gæsteleje og
anviser gæstepladser.
Havnefogeden anviser pladser på landarealet for småbåde på vogne (Ifølge
vedtægter). Vinteropbevaring af både styres af fartøjsinspektøren.
Havnefogeden har påtaleret vedr. færdsel på havnens landarealer.
Havnefogeden tilser at havnereglementet overholdes.
Havnefogeden står for salg af klubstandere (til medlemmer).
Havnefogeden medvirker til god ånd i sejlklubben blandt medlemmer og gæster