Klubhusudvalg

Thomas Thomsen
Jens Bach Jensen

Mail

Funktionsbeskrivelse for Husudvalget klubhus
Husudvalgets opgave er at vedligeholde klubhuset indvendigt som udvendigt. Ting der er opslidte eller itu bliver udskiftet eller repareret.
Det er udvalgets opgave at indkøbe materialer og planlægge de nødvendige reparationer eller fornyelser.
Det er udvalgets ret at indkalde medlemmers hjælp til udførsel af opgaver.
Kloakker hører ikke til udvalget.
Aktivitetsudvalget kontaktes hvis der er brug for forplejning i forbindelse med arbejdsdage/aften.