Aktivitetsudvalg

Susanne Alstrup Nielsen     tlf. 3024 4178

Keld Birch      tlf. 2253 2367

Susanne Birch

Jette Holt hjælper

Mail:

Funktionsbeskrivelse for Aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalget opgaver er udlån af klubhus, kontrol ved aflevering af udlånt klubhus, forplejning ved standerhejsning, skt. Hans, medlemsmøder, generalforsamling, afriggerfest, (musik) til afriggerfest samt arbejdsdage efter henvendelse fra udvalg.
Det er udvalgets ret at indkalde medlemmers hjælp til udførelse af opgaver.