Det sker

Medlemsmøde tirsdag den 7/11-23 kl. 19.00,

Havnens forhold drøftes, herunder nyt IT system