Kalender

Den aktuelle kalender kan du se ved at klikke her

Nedenfor kan du se hvad der foregår i klubben gennem året

Årshjul Mou Bro

Januar:

Medlemsmøde jf. Vedtægter

Februar:

Ordinær generalforsamling inden udgangen af uge 9

April:

Standerhejsning – samme lørdag som søsætning

Klubhus åbnes v. Standerhejsning

Måleraflæsning

Søsætning – onsdag og lørdag medio måneden

Pinse:

Pinselørdag – pinsesetur

Juni: 23. juni – Sankt Hans arrangement

August: 3. eller 4. lørdag – sommerfest

Oktober:

  1. oktober – klubhus aflåses. Nøgle kan erhverves af medlemmer.

Standerstrygning – samme lørdag som bådoptagning

Bådoptagning – onsdag og lørdag medio måneden

Evt. Medlemsmøde

 

December:

  1. december – nytårssild