Kalender

Den aktuelle kalender kan ses ved at klikke her

 

 

Nedenfor kan du se hvad der foregår i klubben gennem året

 

Årshjul Mou Bro

Januar:

Medlemsmøde jf. Vedtægter

Februar:

Ordinær generalforsamling inden udgangen af uge 9

Marts / April: ”Standerhejsning og måleraflæsning”

April:

”Standerhejsning og måleraflæsning”

Klubhus åbnes 

Søsætning – onsdag og lørdag medio måneden

Pinse:

Pinselørdag – pinsesetur

Juni:

Havnesikkerhedsdag

23. juni – Sankt Hans arrangement

August: 3. eller 4. lørdag – sommerfest

Oktober:

  1. oktober – klubhus aflåses. Nøgle kan erhverves af medlemmer.

Standerstrygning – samme lørdag som bådoptagning

Bådoptagning – onsdag og lørdag medio måneden

Evt. Medlemsmøde

December:

  1. december – nytårssild